beeldende kunst van hier en nu

Hannie Mein Kunstprijs 2012

Peter Hiemstra winnaar Kunstprijs 2012

HiemstraWinnaarZaterdagmiddag 13 oktober is uiteindelijk de winnaar van de Hannie Mein Kunstprijs 2012 bekend gemaakt. Er waren veel belangstellenden, waaronder de burgemeester van West-Stellingwerf de Heer G. V. Klaveren, kunstenaars, juryleden, sponsoren en vanzelfsprekend de drie genomineerden; Peter Hiemstra, Christiaan Kuitwaard en Marjolein Spitteler. De jury van expositie 2012 bestond uit Francine Gramsma, Thom Mercuur en Marcel Smarius. Juryvoorzitter Francine Gramsma maakte aan de onzekerheid een einde door de winnaar van 2012 bekend te maken.

Het voortdurend hoge en constante niveau van het werk van keramist Peter Hiemstra gaf de doorslag. Hij won de eerste prijs, die bestond uit een, door de heer Kapenga overhandigde cheque ter waarde van € 2000 euro en het door Hannie Mein gemaakte beeldje zoals in het logo van de HMKprijs weer gegeven wordt.

Publieksprijs 2012

Raimond Evers heeft de publieksprijs van de Hannie Mein Kunstprijs 2012 in ontvangst mogen nemen. Zijn werk werd als winnaar aangemerkt door de bezoekers van de expositie 2012 in de Hannie Mein Galerij.

De expositie t.b.v. de Hannie Mein Kunstprijs 2012 werd gehouden in de Hannie Mein Galerie in Home Center te Wolvega van 29 september tot 27 oktober 2012.
Bij aanvang van de expositie, op zaterdag 29 september om 15.00 uur, heeft de jury drie kunstenaars genomineerd. Halverwege de expositie, op zaterdag 13 oktober, heeft de jury tijdens een feestelijke bijeenkomst om 15.00 uur de winnaar van de Hannie Mein Kunstprijs 2012 bekendgemaakt.
Op zaterdag 27 oktober werd om 15.00 uur de publieksprijs uitgereikt aan de betreffende kunstenaar.

De jury die de inzendingen voor 2012 beoordeelde bestond uit:

• Francien Gramsma (voorzitter van de jury)
• Marcel Smarius
• Thom Mercuur

Deelnemende kunstenaars 2012

 • Alice Bui
 • Anne-Abbe Brouwer
 • Christiaan Kuitwaard
 • Corrie Sterk
 • Foekje Hoekstra
 • Gert Roelofsen
 • Jeltje Baas
 • John Kok
 • Joke Blaauw
 • Margreet Duursema
 • Marijke Booij
 • Marjolein Spitteler
 • Martijn Lakmaker
 • Mia ten Thij
 • Nico Kamberg
 • OC Hooymeijer
 • Peter Hiemstra
 • Raimond Evers
 • Ruud Koning
 • Saber Mikael
 • Titi Zaadnoordijk
 • Storm
 • Sigrid Hamelink

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Alde Singel 2, 8401 BG Gorredijk

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.