beeldende kunst van hier en nu

Kunstprijs 2006

Hannie Mein Kunstprijs 2006 voor Guus Hellegers

De nieuwe kunstprijs voor beeldende kunstenaars uit Oost- en Weststellingwerf werd zaterdag 20 mei voor het eerst toegekend en wel aan beeldhouwer / medailleur Guus Hellegers. De jury bestond uit Margot Klein Tiessink, beeldend kunstenaar en docent, Jan Paul Bresser, kunstcriticus en journalist en Huub Mous, consulent beeldende kunst van Stichting Keunstwurk.
De toekenning van de prijs geschiedde op initiatief van de Stichting Hannie Mein Kunstprijs, die - door het instellen van een driejaarlijkse kunstprijs - het werk van in de Stellingwerven wonende kunstenaars onder de aandacht wil brengen. Zevenendertig professionele kunstenaars - zowel gerenommeerde als pas beginnende - uit Oost- en Weststellingwerf tonen hun werk op de verrassende expositie in de Hannie Mein Keramiekgalerij in Home Center in Wolvega. De juryleden waren onder indruk van de kwaliteit van de ingezonden werken. In het juryrapport werd het werk van vijf kunstenaars die tot de laatste ronde waren doorgedrongen geprezen: “de heldere serie kleine foto’s - als miniatuurlandschappen - van Ton Broekhuis was er bij. En de vrolijke, vrije en geestige potloodtekeningen van Titi Zaadnoordijk. De lucide, ranke bronzen beeldjes van Guus Hellegers onderscheidden zich onmiddellijk, net zoals de grafische en plastische sokkenbollen van Hélène Smit. En ten slotte was het de sterke eenvoud die opviel in de serene stillevens van Christiaan Kuitwaard”.

Guus Th. M. Hellegers (1937) heeft zijn opleiding ontvangen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. In de loop van de jaren heeft hij diverse belangrijke prijzen gekregen voor zijn werk. In 2001 bijvoorbeeld de J. Sandford Saltus Award for Signal Achievement in the Art of the Medal (New York) voor zijn hele penning oeuvre. Zijn beelden in openbaar bezit zijn hier en daar in het land te zien van Heerenveen (Monument Fedde Schurer) tot Maastricht (Toon Hermans). In de Stellingwerven staat o.a. Droompoort “2002”. Bij alle publicaties valt ook één van de Stellingwarver Schrieversronte op: “Guus Hellegers, beeldhouwer”. Op dit moment - van 28 maart t/m 29 oktober - is er een grote expositie van beelden van Guus Hellegers in de tuin van Museum De Buitenplaats in Eelde.

Onder belangstelling van zo’n tweehonderd genodigden werden een oorkonde en een door wijlen Hannie Mein vervaardigd kunstobject aan Guus Hellegers uitgereikt door Jan Paul Bresser. Het bij de prijs behorende bedrag van € 2000,- werd overhandigd door Sikko Kapenga van Home Center Wolvega. Gelijktijdig is de expositie van alle ingezonden werken geopend. De tentoonstelling van o.a. schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, foto’s, installaties en grafiek is van 20 mei tot en met 29 juli te zien in de Hannie Mein Keramiekgalerij in Home Center te Wolvega.

 

Deelnemende kunstenaars 2006

 • Carla van den Berg - schilderijen
 • Jan Boon - multimediaal
 • Ton Broekhuis - foto's
 • Christiaan Kuitwaard - schilderijen
 • Alice Buis - schilderijen
 • Netty Duindam - schilderijen
 • Margreet Duursema - beeldhouwwerken
 • Han van Gelder - schilderijen
 • Yoke Hagen - ruimtelijk werk
 • Sigrid Hamelink - houten beelden
 • Guus Hellegers - bronzen beelden
 • Peter Hiemstra - keramiek
 • Foekje Hoekstra - schilderijen
 • Alie Jager - keramiek
 • Jackie Japink - beelden
 • Martin de Jong - schilderijen
 • Nico Kamberg - keramische objecten
 • Ruud Koning - schilderijen
 • Jettie Kooger - schilderijen
 • Christiaan Kuitwaard - schilderijen
 • Jitske R. Azier-van der Laan - beelden
 • Cees Lodder - schilderijen
 • Mariet Meerhof - schilderijen
 • Saber Mikael - beelden
 • Jos Mosselveld - schilderijen
 • Marty Poorter - grafiek
 • Gert Roelofsen - schilderijen
 • Anneke J. van Schooten-Hagen - schilderijen
 • Hélène Smit - grafiek en beeldhouwwerk
 • Marjolein Spitteler - schilderijen
 • Corrie Sterk - sieraden
 • Frits Stoop - beelden
 • Bob Storm - schilderijen
 • Frans R. Veenhoven - schilderijen/ruimtelijke objecten
 • Ina van der Vliet - keramiek
 • Anton Voorzanger - schilderijen
 • Hielkje Westerhof - schilderijen
 • Titi Zaadnoordijk - tekeningen, gemengde technieken

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Alde Singel 2, 8401 BG Gorredijk

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.