beeldende kunst van hier en nu

De bestuursleden

Om de Hannie Mein Biënnale mogelijk te maken, zijn een aantal enthousiaste mensen het hele jaar door bezig met plannen maken, regelen, contacten leggen en voorbereiden van de expositie die elke 2 jaar gehouden wordt. Kontakt met kunstenaars is hierin heel belangrijk.
Hieronder vind je de personen die zich sterk maken voor het nalatenschap van Hannie Mein, namelijk dat Stellingwerver kunstenaars een podium geboden wordt om zich te profileren en zo de professionele kunst in het Stellingwerver taalgebied te versterken.

Francine Gramsma

voorzitter
 

Gerard Kranendonk

penningmeester
 

Betty van der Kamp

kontakt kunstenaars

Ik schepte de maan
in mijn schotel, en goot hem
weg met het water
Ryuho (1601-1672)

Jan de Boer

sponsorwerving

kunstschilder

Tea Van Doorn

notulistMarcel Prins

algemeen bestuurslid

Dulce est desipere in loco

Elmer Dinkelaar

algemeen bestuurslid

Mijn foto’s schilderen het alledaagse,
zoals een dichter alledaagse woorden
gebruikt en zo juist daarboven uitstijgt.

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Westermaad 5
8431 TA Oosterwolde

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.