beeldende kunst van hier en nu

Hannie Mein Kunstprijs

De Hannie Mein Kunstprijs is in het leven geroepen in samenwerking met Hannie Mein, nog voor haar overlijden in 2003. Zij heeft speciaal hiervoor een aantal van haar keramiek-objecten ter beschikking gesteld.

Om de 2 jaar

Met het uitreiken van deze Hannie Mein Kunstprijs wil de Stichting HMK professionele kunstenaars uit Oost- en Weststellingwerf en Westerveld de mogelijkheid bieden hun werk te exposeren voor een breed publiek. Zo wil zij een platform creëren waarbinnen Stellingwerver en Westervelder kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, presenteren en profileren.

De kunstenaars mogen maximaal 3 recente werken insturen voor de expositie, die zal worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.

Voor wie?

Alle kunstenaars gevestigd in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Westerveld kunnen meedingen naar deze unieke Kunstprijs.

Procedure

Uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de expositieperiode zal de Stichting alle Stellingwerfse kunstenaars per e-mail uitnodigen en eventueel d.m.v. een persbericht een oproep doen tot deelname.

Na aanmelding (via mail of het formulier) ontvangt de kunstenaar een inschrijfformulier. Dit formulier moet 4 maanden voorafgaand aan de expositiedatum binnen zijn bij de Stichting, samen met een overzicht van de belangrijkste gegevens over de deelnemende kunstenaar

De kunstenaar ontvangt een bevestiging van deelname binnen 10 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier met de bescheiden.

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Alde Singel 2, 8401 BG Gorredijk

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.