beeldende kunst van hier en nu

Publieksprijs voor Titi Zaadnoordijk

Zaterdag 30 oktober jongstleden vond een mooi slot voor de Hannie Mein Kunstprijs tentoonstelling 2021 plaats: de uitreiking van de Publieksprijs! Bezoekers kozen Titi Zaadnoordijk als hun favoriet.

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en staande mensen

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Alde Singel 2, 8401 BG Gorredijk

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.