beeldende kunst van hier en nu

Sterren op het Doek, met Johan Veenstra

Zaterdag 13 oktober werd HMK 2018 feestelijk geopend. In de hal van HomeCenter waren 5 kunstenaars druk doende om schrijver Johan Veenstra te portretteren. Een eigen versie van Sterren op het Doek. Dit was de aftrap van de vierde editie van de HannieMeinKunstprijs. Jan de Boer, Jeltje Baas, Anne Ruurd Oosterwoud, Zwannie Menger en Ruben Postema zetten onder veel belangstelling een portret van Johan in hun eigen stijl op doek/papier.

De opening ging officieel van start in de Hannie Mein Galerie op de eerste verdieping. Na het welkomstwoord van Francine Gramsma, voorzitter van het bestuur van de Stichting HannieMeinKunstprijs, koos Johan Veenstra zijn favoriete schilderij uit onder begeleiding van de tekst: 'Zo ziet een schriever d'r uut die al 27 boeken schreven het'. Hij nam dankbaar het schilderij van Zwannie Menger in ontvangst.

PortretterenHal

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Westermaad 5
8431 TA Oosterwolde

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.