beeldende kunst van hier en nu

Hannie Mein

Hannie Mein werd geboren op 10 juli 1933 in Utrecht. Na de MULO trad ze –op basis van haar tekentalent- in dienst bij een pottenbakkerij en begon ze aan de avondopleiding van de Rietveldacademie, waar ze ondermeer lessen kreeg van Th. Dobbelmann en Emmy van Deventer.

In de Dwarsspinhuissteeg startte ze vervolgens haar eigen atelier, dat zo succesvol was dat ze al snel een groter bedrijf begon samen met haar man. Naast de pottenbakkers waren er houtdraaiers en rietvlechters in dienst.

De kunstenares maakte de ontwerpen voor alle kunstnijverheidsproducten en hield zich daarnaast zelf bezig met unica-werk. Het werk werd gesigneerd met ‘Con Amore’ (=met liefde), naar verluidt omdat ze aanvankelijk te bescheiden was om haar eigen naam eronder te zetten.

Het bakhuis

Zij trouwde in 1963 met Freek Noppen. In 1969 verhuisde het paar naar het Friese Vinkega. Mein had haar atelier en expositieruimte in hun woonboerderij 'het Bakhuis'. Haar man verzorgde het zakelijke gedeelte. Mein maakte veel gebruiksaardewerk, maar ook unica. Haar werk is herkenbaar door de naïeve stijl, met vaak gestileerde dierfiguren.

Mein was in 1988 betrokken bij de oprichting van de Stichting Keramisten Noord-Nederland. In 2003 werd de keramiekgalerij van de meubelboulevard in Wolvega naar haar vernoemd. In datzelfde jaar werd in het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde een overzichtstentoonstelling van haar werk gehouden. De tentoonstelling werd door Mein zelf ingericht, ze maakte de opening echter niet meer mee, ze overleed een week daarvoor.

© de meeste informatieve teksten zijn gebaseerd op de teksten van Pieter Jonker uit het boek 'Hannie Mein, keramiste'. Uitgegeven door Nationaal Vlechtmuseum en Stellingwarver Schrieversronte.

Stichting Keramisten Noord-Nederland

In 1988 was Hannie Mein een van de oprichters van de Keramisten Noord-Nederland. Een organisatie die in 2002 al 250 leden telt. Dat bracht haar in contact met een grote groep collega's.

In 1993 nam de Stichting Keramisten Noord-Nederland het initiatief voor de jaarlijkse keramistenmarkt in Dwingeloo op Hemelvaartsdag. Er zijn ook al uitwisselingstentoonstellingen geweest met België en Denemarken.

Hannie Mein heeft zich met hart en ziel ingezet voor Keramisten Noord-Nederland om publiciteit en aandacht te krijgen voor het bijzondere werk van haar collega's.

HM Logo St. Hannie Mein Kunstprijs
Secretariaat: p/a Alde Singel 2, 8401 BG Gorredijk

De carrière van Hannie Mein was zeer succesvol en haar werk wordt, mede door het zo kenmerkende karakter, tegenwoordig verzameld door een steeds groeiende groep liefhebbers. De waardering voor haar werk en kunstenaarschap blijkt ook uit de in 2006 in het leven geroepen ‘Hannie Mein kunstprijs’.