Hannie Mein Kunstprijs

Prijs Boven_6535De Hannie Mein Kunstprijs is in het leven geroepen in samenwerking met Hannie Mein, nog voor haar overlijden in 2003. Zij heeft speciaal hiervoor een aantal van haar keramiek-objecten ter beschikking gesteld. Met het uitreiken van de 3-jaarlijkse Hannie Mein Kunstprijs wil de Stichting HMK professionele kunstenaars uit Oost- en Weststellingwerf de mogelijkheid bieden hun werk te exposeren voor een breed publiek. Zo wil zij een platform creëren waarbinnen Stellingwerver kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, presenteren en profileren. De kunstenaars mogen maximaal 3 recente werken insturen voor de expositie, die zal worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.
Alle kunstenaars gevestigd in de gemeente Oost- en Weststellingwerf kan meedingen naar deze unieke Kunstprijs.© de meeste informatieve teksten zijn gebaseerd op de teksten van Pieter Jonker uit het boek 'Hannie Mein, keramiste'. Uitgegeven door Nationaal Vlechtmuseum en Stellingwarver Schrieversronte.

Nieuws

  • Voorbereidingen

    Het bestuur van de Hannie Mein Kunstprijs is druk doende met de voorbereidingen voor de Hannie Mein Kunstprijs 2018. In oktober 2018 zal de expositie van start gaan.

Inschrijvingen 2018 zijn gestart

Meld je nu aan voor de Hannie Mein kunstprijs 2018!