Procedure

Uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de expositieperiode zal de Stichting alle Stellingwerfse kunstenaars per e-mail uitnodigen en eventueel d.m.v. een persbericht een oproep doen tot deelname.

Na aanmelding (via mail of het formulier) ontvangt de kunstenaar een inschrijfformulier (ook te downloaden via deze website). Dit formulier moet 4 maanden voorafgaand aan de expositiedatum binnen zijn bij de Stichting, samen met een overzicht van de belangrijkste gegevens over de deelnemende kunstenaar

De kunstenaar ontvangt een bevestiging van deelname binnen 10 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier met de bescheiden.

Hier kunt u het complete reglement downloaden
ReglementHMK.pdf